Talentontwikkeling is één van de speerpunten van November Music voor de komende jaren. Makers worden door ons begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en producties op diverse onderwerpen zoals artistieke visie, financiën, productie, publieksbenadering en marketing. Op provinciaal niveau neemt NM deel aan de Music Hub Brabant waarbij jaarlijks enkele jonge talentvolle makers worden ondersteund door middel van coaching, netwerkvorming en het ontwikkelen van producties.
 
Op dit moment zijn dit Mathilde Nobel, Remy Alexander, Max Frimout, Jens Meijer en Koen Smits.

In 2020 maakten deel uit van de Music Hub Brabant: Claire Adams, Sarah Neutkens, Yuri Rodenborgh, Jornt Duyx, Arvid & Mari en Sjoerd van Eijck.
 
In 2019 maakten deel uit van de Music Hub Brabant: Sanne Rambags, Rianne Wilbers, Eva van Pelt, Mathijs Leeuwis, Albert van Abbe, Julian Edwardes en Orkun Agir.
 
Andere deelnemende podia zijn Paradox Tilburg, Theaters Tilburg, De Link Tilburg, Muziekcentrum Eindhoven, Podium voor Ongehoorde Muziek Eindhoven, Willem Twee Muziek en Beeldende Kunst 's-Hertogenbosch, Intro Maastricht.
 
In 2015 en 2016 heeft Aart Strootman vanuit November Music deel uit gemaakt van de nieuwe makersregeling van het Fonds Podiumkunsten.
‘November Music is voor mij van onschatbare waarde: het netwerk, de persoonlijke betrokkenheid en kritische reflectie zijn naast het festival als prestigieus podium voor een jonge maker bijna eindeloos.’ Aart Strootman, musicus en deelnemer nieuwe makers regeling Fonds Podiumkunsten