Prijs
€ 5.00
Korting
€ 2.50
Locatie
Verkadefabriek
Zaal
Filmzaal 1

In de hedendaagse cultuur is sprake van grote verschuivingen en dynamiek. Dit geldt niet alleen op de terreinen van arbeid, migratie en sociale netwerken, maar ook met betrekking tot de manier waarop wij betekenis geven aan ons leven. Vanzelfsprekende kaders en structuren van betekenisgeving zijn weggevallen door globalisering, individualisering en secularisatie. Tegelijkertijd zoeken mensen naar nieuwe wegen en plaatsen om het bestaan als zinvol te kunnen ervaren. In onder andere de religiewetenschap en de culturele sociologie spreken wetenschappers van ‘het sacrale’ als datgene wat ons heilig is en wat ons leven betekenis geeft. Hierin hebben de kunsten, en met name muziek, een belangrijke rol. Tijdens dit middagsymposium wordt de vraag of muziek de mens naar ervaringen van het sacrale brengt vanuit verschillende invalshoeken besproken. 

Marlies de Munck van de Universiteit Antwerpen vertelt over betekenis en betekenisverlies in muziek. Martin Hoondert van Tilburg University geeft een lezing over ritualisering en religionisering van de concertpraktijk. Verder is er een duo-interview van musicoloog en journalist Thea Derks met de componisten Joep Franssens en Anthony Fiumara. Van Franssens wordt tot slot in de Willem Twee Kunstruimte het solovioolwerk Blue Encouter uitgevoerd door Peter van Praagh. Tot slot is er de bekendmaking en voordracht van de winnaar van de essaywedstrijd Kunst & Religie, uitgeschreven door het tijdschrift VolZin.

Programma

14.00u Welkom door Lieke Wijnia, dagvoorzitter
 
14.15u Betekenis en betekenisverlies in muziek (Marlies de Munck, Universiteit Antwerpen)
 
15.00u Muziek van nu en het einde van de religie: over ritualisering en religionisering van de concertpraktijk (Martin Hoondert, Tilburg University)
 
15.20u Boekpresentatie: Joep Christenhusz (auteur) & Kate Moore (festivalcomponist)
 
15.30u Bekendmaking winnaar Essaywedstrijd Kunst & Religie: Hemels of Hels? en uitvoering compositie Heather Pinkham door AMPA-student Tessa van Buuren (viool)
 
16.00u Pauze
 
16.20u Duo-interview: Joep Franssens en Anthony Fiumara in gesprek
(o.l.v. Thea Derks, muziekjournalist)
 
17.00u Verplaatsing naar de Willem Twee Kunstruimte
Uitvoering van Blue Encounter van componist Joep Franssens door Peter van Praagh, altviolist

In samenwerking met Tilburg University