1. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een concert zullen entreekaarten worden teruggenomen.

2. Bij het betreden van de concertruimte kan er door NM gefouilleerd worden.


3. Wanneer het concert begonnen is wordt geen toegang meer verleend tot de zaal, anders dan op nadrukkelijke toestemming van de zaalwacht op geaccepteerde pauzemomenten.

4. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het dienstdoende personeel.

5. Het betreden van de concertruimtes en bijbehorende ruimtes en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

6. Op Festival November Music kunnen mits toestemming van de organisatie foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d.  Door het kopen van een kaartje en het betreden van de concertzaal of aanpalende foyer geeft de bezoeker toestemming aan NM deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. (NM zal nadrukkelijke herkenbaarheid van personen in beeld vermijden.)

7. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van de betrokken concertruimtes flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met NM.

8. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.

9. Stichting November Music is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

10. Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! NM is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. Bij de kassa zijn oordopjes verkrijgbaar.

11. Mogelijk gelden voor de betrokken zaal / locatie nog specifieke (eigen) huisreglementen. Die zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.