Stichting November Music is opgericht in 1993 en gevestigd in ‘s-Hertogenbosch
Doelstelling zoals opgenomen in de stichtingsstatuten:
- Het verbreiden van nieuwe muziek
- Het bevorderen van ontwikkelingen in de nieuwe muziek en het stimuleren van het schrijven en samenstellen van composities op dit gebied
- Het stimuleren van publieksbelangstelling voor nieuwe muziek.
 
Uit het beleidsplan
De belangrijkste uiting van NM is het meerdaagse festival dat zich afspeelt in november in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast initieert en organiseert NM presentaties door het jaar heen in binnen- en buitenland, veelal in samenwerking met (internationale) festivals, lokale podia, musea en andere kunstinitiatieven. De ambitie voor de periode 2017-2020 is om jaarlijks een tiendaags festival te organiseren met minimaal 70 concertactiviteiten in het festival en 25 daarbuiten, daarmee een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken en de export van Nederlandse makers en producties naar het buitenland te bevorderen.
 
Post- en bezoekadres
November Music
Boschdijkstraat 45
5211 VD  ’s-Hertogenbosch
073 – 6 122 000
www.novembermusic.net
info@novembermusic.net
 
kvk-nr: 41 08 51 82
VAT-nr: 80 20 50 232
IBAN Bank: NL10SNSB 095 49 60 904
 
Bestuur
Voorzitter - Lucas Vis
Penningmeester – Gerton Heyne
Annette den Heijer – lid
Karen Neervoort - lid
Edo Dijksterhuis – lid
Het bestuur is onbezoldigd
 
Directie
Bert Palinckx – artistiek directeur
Theo van Dooremalen – zakelijk directeur
Voor de salariëring van de directie wordt de CAO Welzijn gevolgd